Cái quyền

Thị lúc nhỏ đã nghe mọi người bàn tán về quyền lực – quyền của giám đốc, quyền của giáo viên, rồi quyền của lớp trưởng, quyền lợi công dân. Nói chung là đủ loại quyền. Đầu óc bé xíu chỉ đủ để hiểu là có quyền thì oai lắm, ai cũng phải nể phải sợ và có quyền thì sẽ được nhiều người nhắc tới. Đến bây giờ khi đầu óc đã mở mang qua những câu chuyện của đời mình và đời người thì hai chữ quyền lực quả thật đem lại rất nhiều lợi thế cho người nắm giữ nó.

Quyền có nghĩa là uy quyền. Lực có nghĩa là sức mạnh. Vậy có nghĩa là cứ có quyền lực thì sẽ có sức mạnh.

Có quyền đồng nghĩa với việc có thông tin. Người có quyền sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn người không có quyền, có thể tận dụng thông tin biết trước để đầu cơ. Người có quyền cũng có thể giấu nhẹm thông tin, hoặc là biến tấu thông tin, tạo ra một sự sai lệch trong nhận thức về sự vật và sự việc.

Có quyền đồng nghĩa với việc có quan hệ. Mọi việc sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn khi quen đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Đó là sức mạnh của mạng lưới quan hệ xã hội, khi những người có cùng mối quan tâm và mục tiêu, lợi ích gặp, gắn kết và bổ trợ cho nhau.

Có quyền đồng nghĩa với có vị trí trong xã hội, dù đó là xã hội to hay xã hội nhỏ. Đi kèm với vị trí xã hội là ưu đãi, vô hình và hữu hình, không chỉ cho bản thân người có quyền mà cả cho người thân, gia đình và bạn bè.

Chẳng trách vì sao nhiều người luôn phấn đấu để có quyền, hoặc làm mọi cách để có quyền, vì rõ ràng có quyền là có lợi. Quyền lợi mà! Không có quyền thì toàn phải nai lưng ra phục vụ cho lợi ích của người có quyền thôi …

Gửi phản hồi