Nhà giả kim – Paulo Coelho

Đánh giá: 4/5
Nguyên bản: O Alquimista (1988)

Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho hết con đường mình tự chọn. Khi cậu đã quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích – ông vua già đã nói thế. Continue reading Nhà giả kim – Paulo Coelho